Почистване на терени и кастрене на дървета

    

     Фирмата извършва услуги по почистване на терени,  кастрене и рязане на дървета, като за целта използва собствена техника (вишка и моторна резачка).

     

           Цената за почистването на терените се определя за един декар след оглед. Колкото повече храсти и растителност има, толкова повече се оскъпява услугата и обратно. При по-големи обекти правим отстъпки. При оферирането се взема предвид и това, дали в имота за почистване има наличие на предмети и съоръжения, които трябва да се пазят, срока за изпълнение и времето, в което ще се работи.

- Средна цена за парцел

    Почистване на плътна растителност (отсичане на дървета, храсти, трева)- за 1дка.- 650лв.;
    За почистване на терен с рядка растителност (малко дървета или храсти)- за 1дка.- 300лв.

Подробна информация или приблизителна сума за мястото за почистване   Изрязване и почистване на плътна растителност (дървета, храсти и др.), растения с дебелина при основата от Ф- 3мм. до Ф 100см. Цената за услугата е от 0.50 лв. до 1.50лв.

    До 100м² цената е 1.50лв. на м²
    От 100м² до 200м² цената е 1.25лв. на м²
    От 200м² до 500м² цената е 1.10лв. на м²
    От 500м² до 1000м² цената е 0.90лв. на м²
    ОТ 1000м² до 3000м² цената е 0,75лв. на м²
    Над 3000м² цената е 0,50лв. на м²

Извозване на отпадъчен материал  на строго определено депо за рециклиране/до 15 км/- цена: 90 лв. на контейнер „ 4 куб.м “.

Обосновка на цената- сформирана е на база плътни храсти един до друг; може парцелът да е 3000м², а пресметнато плътните храсти да са 500м², плащате 500м². В цената са включени труд по изрязването на растителността, събирането  на купчини по необходимост и  раздробяване с дробилна машина.

- Прочистване на общински пътища и ЕКО пътеки

    от 0,20лв- 2,00 за линеен метър.

 

        За конкретна ценова оферта е необходимо наш специалист да се запознае с обекта, както и с конкретните нужди и желания на клиента. Не се колебайте да се свържете с нас.